การจัดประชุม focus Group เรื่องการสร้าง Branding การเป็น Golf tourism destination โดย ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข มหาวิทยาลัยมหิดลที่ปรึกษาโครงการร่วมกับสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกและโรงแรม Mytt และ Aoneเข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภาค ตะวันออกให้เป็น destination ที่ตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้ายุโรปและเอเซีย ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลฯ วันนี้ EGA Thailand