ทำการวิจัย strength marketing strategy ให้กับสนามกอล์ฟภาคตะวันออก

อจ.ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข มหิดล และอจ.ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล ม.บูรพา ได้ให้เกียรติมาร่วมหารือกับสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก
ทำการวิจัย strength marketing strategy ให้กับสนามกอล์ฟภาคตะวันออก และได้นำอุปกรณ์กอล์ฟมามอบให้เด็กเยวชนสานฝันเพื่อการพัฒนาเช่นกัน
บูรพากอล์ฟแอนดีรีสอร์ต