EGA Sanfunn เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญของ” short game “ทีทำให้นักกอล์ฟประสพความสำเร็จ มันไม่ใช่พลังเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความ ละเอียดอ่อน ความแม่นยำและการตัดสินใจและความชำนาญ บูรพากอล์ฟมีความยินดีต้อนรับหลานๆทุกคนที่มาสัมผัสทุกหลุม18หลุมเป็น Par 3เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้.. Burapha Golf & Resort