Coming up next! May 21-25 “Ega-Mie Golf Friendshipปีที่ 6” …

Coming up next!
May 21-25 “Ega-Mie Golf Friendshipปีที่6”
เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่การลงนามMOUการร่วมมือส่งเสริมGolf Tourism ร่วมกันสมาคมผู้บริการสนามกอล์ฟภาคคะวันออกกับจังหวัด
มิเอะ โดยนายกสมาคมฯ นายกุลธร มีสมมนต์ กับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดญี่ปุนEikei Suzuki ในปี2016
ในปี 2017เป็นปีแรกที่สมาคมได้นำนักกอล์ฟมากกว่า 100 ท่านไปเยี่ยมจังหวัดมีอะโดยมีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา ททท นักธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนและผู้บริหารสนามกอล์ฟสมาชิกสนามกอล์ฟได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬากอล์ฟการท่องเที่ยวและการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างกันสมาคมฯได้จัดกอล์ฟการเย้าเยือนกันทุกปี เน้นการเป็นมิตรทุกด้านให้มีความยั่งยืนตลอดไป
EGA THILAND