ข่าวสมาคม

กิจกรรมสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก

Thank you Mie japan partner For great PR our diplomatic trip Pattaya-Japan Amazing trip last month ขอบคุณจังหวัดมิเอะที่ให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมกอลฟ์เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพัทยาและจังหวัดมิเอะ

Thank you Mie japan partner For great PR our diplomatic trip Pattaya-Japan Amazing trip last month ขอบคุณจังหวัดมิเอะที่ให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมกอลฟ์เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพัทยาและจังหวัดมิเอะ

Thank you for all your contribution to Ega Thailand Joe mooneyham has raised fund and golf sets to our Thailand caddie championship

Thank you for all your contribution to Ega Thailand Joe mooneyham has raised fund and golf sets to our Thailand caddie championship program in the past six years now it’s hard to say good bye who has been less as a co worker and more of a friend. We will miss you and we are …

Thank you for all your contribution to Ega Thailand Joe mooneyham has raised fund and golf sets to our Thailand caddie championship Read More »

Thank you Governor Mr.Suzuki Mie prefecture Providing us new experience to Ega members beside golf MOU signed

Thank you Governor Mr.Suzuki Mie prefecture Providing us new experience to Ega members beside golf MOU signed and golf inspection with experiencing a bit of how the local live and play their life. The Seafood BBQ was a stunning & freshest I ever had!! sightseeing,garden,ancient temple Mikimoto Pearl…. We will definitely return with our friends.

Ega Thailand ได้เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ใจดี คุณสันติ ภิรมย์ภักดีผู้ให้การสนับสนุนรายการแคดดี้และกอลฟ์เฟสติวัล

Ega Thailand ได้เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ใจดี คุณสันติ ภิรมย์ภักดีผู้ให้การสนับสนุนรายการแคดดี้และกอลฟ์เฟสติวัล