แพริ่งการ และรายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟ “Singha Amazing Thailand Caddy Championship 2019” @ สนามกอล์ฟ ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ (วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562)