เพื่อการพัฒนากอล์ฟและเยาวชน ให้มีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน EGA thailand จึงจัดรายการพิเศษในข่วงCovit 19และปิดเทอม ทำประโยชน์ให้สังคมหลายรายการเข่น สานฝัน juniors invitational แหลมฉบังสานฝันRyder ที่บูรพา สานฝันเพื่อนเยี่ยมเพื่อน royal hills EGA Thailand