สมาคมฯ ขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สิงห์คอร์ปอเรชั่น TaylorMade

สมาคมฯ ขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สิงห์คอร์ปอเรชั่น TaylorMade
สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก 17สนาม
และผู้เข้าร่วมสนับสนุนที่ไม่ได้เอ่ยนามทุกท่าน
เราเดินทางมาด้วยกันมายาวนานครบ15ปีเพราะความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความเสียสละที่ทำให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้การแข่งขันกอล์ฟSingha Amazing Thailand Golf festival
ปีที่15 ประสบความสำเร็จจากท่วมท้นในภูมิภาค
ตะวันออกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวและกีฬาที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้
Ega Thailand