สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกมาเยี่ยมสวนนงนุชพัทยา ได้มีโอกาสสนทนาหารือการบริหารจัดการสวนอย่างมืออาชีพกับผู้บริหารนงนุช GM เพ็ญพัทธ์นันท์ ขันติสุขพันธ์และทีมผู้ดูแลผู้ออกแบบสวนและ landscapeระดับโลก EGA ThAILAND