รายละเอียดการแข่งขัน และใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟ Singha Amazing Thailand Caddies Championship 2019