รายการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่1/ 2563 ที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์จ.นครนายกได้รับการต้อนรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์โดยกรรมการผู้บริหารคุณธนบูรณ์ ชนะรัตน์โสภณและทีมงานทุกท่าน สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกขอบคุณสนามกอล์ฟroyal Hills เพื่อนๆ ผู้ปกครองละเยาวชน ให้ได้มีโอกาสสัมผัสสนามที่ท้าทาย ได้พบเพื่อนๆสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้มีโอกาสพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากอล์ฟให้ยั่งยืน EGA thailand