ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง ประกาศรางวัล และผลการแข่งขัน Amazing Thailand Homecoming Golf Festival 2020 @ Nong Nooch Tropical Garden Pattaya


https://www.sattahipnews.com/2020/03/07/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9f-amazing-th/?fbclid=IwAR1krjHkbJYaydZ0pC8-KsqGk0YupizW-OaW7MLFYOHjeE-lya2lvX-eR2c