ถึงเวลาทำหน้าที่ไปญี่ปุ่น จังหวัดมิเอะ เมืองแห่งกอล์ฟวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ ที่เราลงนามไว้ 2016 กับผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะกับอีจีเอไทยแลนด์ ….

ถึงเวลาทำหน้าที่ไปญี่ปุ่น จังหวัดมิเอะ เมืองแห่งกอล์ฟวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ ที่เราลงนามไว้ 2016 กับผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะกับอีจีเอไทยแลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนการเย้าเยือนส่งเสริมกอล์ฟและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ระหว่าง สองเมืองแห่งกอล์ฟพัทยาและมิเอะ และครั้งนี้สมาชิกวีไอพี 100ท่าน จะเดินทางไปสัมผัสและกระชับมิตรภาพเป็นปีที6 May 21-25 May,2024-25 Stay & Playและร่วมงานกอล์ฟปิดกอล์ฟ เฟรนดขิพไทยเจแปนในวันที่ 24 May EGA THAILAND