จากเยวชนอีจีเอสานฝัน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยทุน Golf Schorlarship จากมหาวิทยาเอแบค… “จีม“ เกณิกา บุญประเสริฐ มาอวยพรลุงในวันครอบครัว ขอให้หลานประสบแต่ความสุขความสำเร็จในการเล่นและการเรียนอีกสองปีก็จบมหาวิทยาลัยแล้วจะได้มามีเวลามาเล่นกอล์ฟได้เต็มที่ในเวทีกอล์ฟอาชีพสตรีนะ Sanfunn Ega Thailand