ข่าวดีวันอาทิตย์ที 8 ตุลาคมนี้ เยวขนสานฝันและเยวชน KBSC ได้รับเกียรติจาก All Thailand Golf Tour เข้าร่วมกิจกรรม Golf Clinic และ Beat the Pro

โดย Andrew Knot PGA Member Fellow Professionalในวันสุดท้ายของการแข่งขัน Singha Championship 2023 เยาวชนสานฝันจะได้รับการสอนเทคนิคการเตรียมตัว ก่อนการแข่งขัน Beat The pro ที่หลุมpar 3 และออกรอบตามรอยโปรหลังจากพิธีมอบรางวัลเสร็จสิ้น รายการนี้ได้รับการสนุนโดย All Thailand Golf Tour และ Kabinburi Sport Club เพื่อการพัฒนาเยวชน ให้พร้อมกับอนาคตของชาติได้อย่างมั่นใจ