ขอแสดงความยินดีกับผอปิ่นนาถ เจริญผลที่ได้รับตำแหน่งใหม่ดูแลสนงทททภาคใต้ ขอให้ประสบความสำเร็จและมีสุขภาพแข็งแรง เราพร้อมจะเปิดตลาด Eastern & southern