ขอบคุณปารเมศ ธัญลักษณ์ภาคย์ผู้จัดการทั่วไป พัทยาคันทรี่คลับคลับได้มาสวัสดีปีใหม่สมาคมฯและหารือทิศทางการพัฒนากอล์ฟร่วมกัน Ega Thailand