ขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TaylorMade ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟปีที่ 13 “Singha Amazing Caddies Championship” จบลงไปด้วยดี

ขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TaylorMade ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟปีที่ 13 “Singha Amazing Caddies Championship” จบลงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ แคดดี้ฝีมือดีที่คว้าแช้มป์รายกานนี้และแคดดี้ที่ดวงดีได้ได้รับรางวัลโบนัสไปสัมผัสกับการท่องเที่ยวและออกรอบที่สนามกอล์ฟสันติบุรีเชียงราย หลวงพระบางประเทศลาว และ เข้าร่วมแข่งขัน ladies Amateur ที่ประเทศเวียตนามในปีหน้า
EGA Thailand