ขอบคุณท่านกฤษฎา รัตน์พฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซี่ยนเอเซียใต้ แปซิฟิกใต้ ได้ให้การต้อนรับ สมาคม EGA Thailand เป็นอย่างดี ในการหารือแลกเปลี่ยนสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต การฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในกลุ่มเป้าหมายเมื่อสถานการณ์กลับสูภาวะปกติภายใต้ new normal practice