“EGA รวมใจสานฝัน มอบของขวัญให้ทะเล” เป็นโครงการ นักกีฬาสานฝัน มอบของขวัญให้ท้องทะเล ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ หาดคลองถูป สัตหีบ