ปิดรายการแล้ววันนี้ Singha Amazing Thailand Caddies educational trip to Dalat Vietnam ทุกคนได้เรียนได้สัมผัสวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน สนามกอล์ฟและการบริการของแคดดี้ เพื่อนำไปพัฒนาแบบรู้เขารู้เราสู่แคดดี้อาขีพ ขอบคุณ Singha corporation การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท็อปกอล์ฟเซอร์วิส และสปอนเซอร์ทุกๆรายที่ไม่ได้เอ่ยนาม EGA Thailand

ปิดรายการแล้ววันนี้ Singha Amazing Thailand Caddies educational trip to Dalat Vietnam ทุกคนได้เรียนได้สัมผัสวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน สนามกอล์ฟและการบริการของแคดดี้ เพื่อนำไปพัฒนาแบบรู้เขารู้เราสู่แคดดี้อาขีพ ขอบคุณ Singha corporation การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท็อปกอล์ฟเซอร์วิส และสปอนเซอร์ทุกๆรายที่ไม่ได้เอ่ยนาม EGA Thailand

EGA Thailandได้พานักกอล์ฟแคดดี้ไทยที่ ฝีมือดีบุคลิกดีและโชคดีได้ไปทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศเวียดนามเมืองด่าหลัต 5-8 ตุลาคม โดยมีกรรมการของสมาคมฯ และ บริษัทtop Golf ให้การสนับสนุนและดูแลน้องน้องตลอดการเดินทาง

EGA Thailandได้พานักกอล์ฟแคดดี้ไทยที่ ฝีมือดีบุคลิกดีและโชคดีได้ไปทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศเวียดนามเมืองด่าหลัต 5-8 ตุลาคม โดยมีกรรมการของสมาคมฯ และ บริษัทtop Golf ให้การสนับสนุนและดูแลน้องน้องตลอดการเดินทาง

ประชุมการอยู่ร่วมกันในการใช้นำ้ในยามวิกฤติฉุกเฉินเช่นอัคคีภัย โดยมีสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกผู้นำชุมชนผู้บริหารชลประทานและนักวิชาการ บูรพากอล์ฟ

ประชุมการอยู่ร่วมกันในการใช้นำ้ในยามวิกฤติฉุกเฉินเช่นอัคคีภัย โดยมีสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกผู้นำชุมชนผู้บริหารชลประทานและนักวิชาการ บูรพากอล์ฟ

สองผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงานพัทยา-ระยองและสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก EGA Thailand ได้มาประชุมหารือเพื่อการโปรโมตกอล์ฟและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในช่วงGreen Season 2563 นักกอล์ฟเตรียมตัวนะครับ มาเที่ยวภาคตะวันออกเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษอันมากมาย คอยรับฟังข่าวดีนะครับเร็วนี้… Burapha Golf & Resort

สองผู้อำนวยการท่องเที่ยวสำนักงานพัทยา-ระยองและสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก EGA Thailand ได้มาประชุมหารือเพื่อการโปรโมตกอล์ฟและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในช่วงGreen Season 2563 นักกอล์ฟเตรียมตัวนะครับ มาเที่ยวภาคตะวันออกเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษอันมากมาย คอยรับฟังข่าวดีนะครับเร็วนี้… Burapha Golf & Resort

EGA Thailand ร่วมหารือกับผู้บริหารชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำในสนามกอล์ฟ และการช่วยเหลือชุมชน ในการต้้งรับ อัคคีภัย , ภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟ และการท่องเที่ยว เรายังให้ความสำคัญกับชุมชนและพร้อมช่วยเหลือชุมชนและภาครัฐอย่างเต็มที่ นี่คืออีกพันธกิจของ EGA

EGA Thailand ร่วมหารือกับผู้บริหารชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำในสนามกอล์ฟ และการช่วยเหลือชุมชน ในการต้้งรับ อัคคีภัย , ภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟ และการท่องเที่ยว เรายังให้ความสำคัญกับชุมชนและพร้อมช่วยเหลือชุมชนและภาครัฐอย่างเต็มที่ นี่คืออีกพันธกิจของ EGA

สองเมืองญี่ปุ่นอิบาระกิและทตโตริให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนากอล์ฟการท่องเที่ยวกับสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก โดยมีนายกสมาคมฯให้การต้อนรับและประชุมร่วมกันเช้านี้ที่บูรพากอล์ฟ

สองเมืองญี่ปุ่นอิบาระกิและทตโตริให้ความสนใจที่จะร่วมพัฒนากอล์ฟการท่องเที่ยวกับสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก โดยมีนายกสมาคมฯให้การต้อนรับและประชุมร่วมกันเช้านี้ที่บูรพากอล์ฟ