แพริ่ง และรายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟ “Singha Amazing Thailand Caddy Championship 2019” @ สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ (วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562)