แพริ่ง และรายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟ “Singha Amazing Thailand Caddy Championship 2019” @ สนามรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครนายก (วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562)