หอการค้าญี่ปุ่นจังหวัดมิเอะนอกจากมาทัวร์กอล์ฟทุกปีในเดือนกันยายนนี้เรา จะมีหอการค้าชลบุรีระยองได้ออกรอบและหารือการส่งเสริมธุรกิจระหว่างสองเมืองแห่งงกอล์ฟโดยมีท่านผู้ว่าเสนีย์ จิตตเกษมการท่องเที่ยวพัทยาสมาคมกอล์ฟอีจีเอและนายกกอล์ฟมิเอะร่วมวางแผนต้อนรับนักธุรกิจชุดรนี้เป็นพิเศษในเดือนกันยายนนี้