สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออก ขอขอบคุณ Singha corporation การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนามกอล์ฟ EGA Thailand ผู้ร่วมให้การสนับสนุนและพันธมิตรทุกท่านที่ทำให้งานสร้างคนสร้างงาน Singha amazing Thailand Caddies Championship ได้เดินนทางมาครบ10 ปี