สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกและAbacus tour ได้มอบเงินให้ผู้อำนวยการวันชัย ทันสมัย สวนกุหลาบวิทยาลัยจำนวนเงิน 30,000บาทเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน