วันแม่ได้มาทอดผ้าป้าโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อการเรียนการศึกษาโรงเรียนนี้มีนักเรียน70คนต่อครู3คนสมาคมฯจะช่วยโรงเรียนนี้เพื่อหาทุนสร้างให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้กับกรรมการสมาชิกและนักกอล์ฟใจดีทุกท่านครับ