วันนี้ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย มงคล ใจดี พาคณะมาเยี่ยมพร้อมนักวิชาการมาขอคำปรึกษาแนะนำการทำหลักสูตรการพัฒนาแคดดี้โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นคณะกรรมการศึกษาทางไกลให้การศึกษาแคดดี้สู่มืออาชีพ โดยมีนายกสมาคมฯกุลธร มีสมมนต์ให้คำปรึกษาและแนะนำด้วยความเต็มใจ เพื่อสิ่งดีๆไปละความเป็นมาตรฐานของแคดดี้เรา EGA thailand