มาเยี่ยมและขอบคุณคุณพิเสฐPico Thailand ได้ให้การสนับสนุนรายการSingha Amazing Thailandแคดดี้และกอล์ฟเฟสติวัล2018 และยืนยันการสนับสนุน ปี 2019 ต่อไป